แนะนำโปรแกรม

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4 คืน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • ตุลาคม 27, 2013 at 3:48 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2550
เมืองต้าจู๋ ชม ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (มรดกโลก) ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ต้าจู๋เป็นงานศิลปะที่งดงาม
ฯลฯ
ราคา 29,900 บาท

 

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA002A)

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA002A)

 • Written by admin
 • ตุลาคม 27, 2013 at 3:23 am
 • 0
เดินทาง
ระบำบารองแดนซ์ เทือกเขาเบดูกัล วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
ฯลฯ
ราคา 29,999 บาท

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน ( เย็น-เย็น )

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน ( เย็น-เย็น )

 • Written by admin
 • ตุลาคม 27, 2013 at 3:21 am
 • 0
เดินทาง
สัมผัสบรรยากาศยามค่ำาคืนของชาวย่างกุ้งยามตลอดสองข้างทางที่เดินทางเข้าตัวเมือง
ฯลฯ
ราคา 18,999 บาท

 

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4คืน ( RGN005B )

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4คืน ( RGN005B )

 • Written by admin
 • ตุลาคม 27, 2013 at 3:06 am
 • 0
เดินทาง
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร อาหารพื้นเมืองบากัน โชว์หุ่นกระบอก ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
ฯลฯ
ราคา 36,900 บาท

 

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2013 at 3:31 am
 • 0
เดินทาง
เขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี
ฯลฯ
ราคา 22,999 บาท