ทัวร์วันพ่อ

มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 16, 2013 at 3:39 am
  • 0
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 21,999 บาท

 

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 16, 2013 at 3:03 am
  • 0
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชมบารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 21,999 บาท

 

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 15, 2013 at 8:32 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบ
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 28,999 บาท