เที่ยวอินเดีย

พระราชวังสายลม (Palace of the Wind หรือ Hawa Mahal)

พระราชวังสายลม (Palace of the Wind หรือ Hawa Mahal)

  • Written by admin
  • ธันวาคม 9, 2013 at 2:30 am
เดินทาง
เป็นวังเดิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พระราชวังเป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างด้วยหินทรายสีออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง เป็นผลงานสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล
ฯลฯ
ราคา บาท

 

สุสานกลางทะเลทราย ชาสวานต์ ทาดา Jaswant Thada

สุสานกลางทะเลทราย ชาสวานต์ ทาดา Jaswant Thada

  • Written by admin
  • ธันวาคม 9, 2013 at 2:18 am
เดินทาง
เป็นอนุสรณ์สถาน และฌาปนสถานของราชตระกูล เป็นที่สงบร่มรื่น สิ่งที่โดดเด่นของสถานที่นี้คือ อาคารหินอ่อนสลักเสลาบนแท่นหินอ่อนลายฉลุ
ฯลฯ
ราคา บาท