เที่ยวบาหลี

ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิงทะเลสาบบาตูร์

ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิงทะเลสาบบาตูร์

  • Written by admin
  • ธันวาคม 25, 2013 at 8:29 am
เดินทาง
ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิงทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์
ฯลฯ
ราคา บาท