ทัวร์ปีใหม่

TOKYO – MT.FUJI – KAMAKURA 6D3N

TOKYO – MT.FUJI – KAMAKURA 6D3N

 • Written by admin
 • ธันวาคม 11, 2013 at 7:10 am
เดินทาง
ย้อนวัยเด็กที่ โตเกียวดิสนี้แลนด์ อป ชิลๆย่านช้อปปิ้งชื่อดัง
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 45,900 บาท

 

โตเกียว – ไร่สตอเบอรี่ – ฟูจิเท็น รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

โตเกียว – ไร่สตอเบอรี่ – ฟูจิเท็น รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • ธันวาคม 11, 2013 at 6:44 am
เดินทาง โดยสายการบินไทยแอร์เวย์
ฟรีเดย์ 1 วันไห้ท่านเลือกระหว่างช้อป ชิลๆย่านช้อปปิ้งชื่อดัง
10 ม.ค. 57 - 14 ม.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 39,900 บาท

 

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

 • Written by admin
 • พฤศจิกายน 7, 2013 at 4:54 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน
ฯลฯ
ราคา 24,900 บาท

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • สิงหาคม 28, 2013 at 2:58 am
 • 0
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M332 กลับ เที่ยวบินที่ 8M 331
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง
ฯลฯ
ราคา 20,900 บาท

 

TOKYO WINTER 5 D 3N (JF)

TOKYO WINTER 5 D 3N (JF)

 • Written by admin
 • มีนาคม 18, 2013 at 8:34 am
เดินทาง โดยสายการบิน JETASIA boing 767-200
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
เดือนธันวาคม 2556 ฯลฯ
ราคา 32,555 บาท

 

JAPAN PARADISE IN TOKYO FRESH 5D 4N

JAPAN PARADISE IN TOKYO FRESH 5D 4N

 • Written by admin
 • มีนาคม 18, 2013 at 6:53 am
เดินทาง สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่อิซึ”
28 ธ.ค.56 - 01 ม.ค 57 ฯลฯ
ราคา 51,900 บาท

 

กราบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 10 วัน

กราบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 10 วัน

 • Written by admin
 • มีนาคม 18, 2013 at 6:30 am
เดินทาง โดย สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 65
นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ ณ. เมืองราชคฤห์
26 ธ.ค. 57 - 04 ม.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 44,900 บาท

 

มหาบุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

มหาบุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 16, 2013 at 3:19 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
นำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆ
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 29,999 บาท

 

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 15, 2013 at 7:43 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 29,999 บาท

 

เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 9:48 am
เดินทาง โดยสายการบิน Thai Airways
เที่ยว กาฐมาณฑุ ปาทัน นากาโก๊ด โภครา เมืองแห่งลมละมุน
29 ธ.ค. 56 - 02 ม.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 40,900 บาท