ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย

ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 8:01 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน JET AIRWAY
สัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกสิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย
11 ม.ค. 57 - 19 ม.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 49,900 บาท

 

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 6:24 am
เดินทาง สายการบินซิตี้ แอร์ไลน์
นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ
28 ธ.ค.56 – 4 ม.ค.57 ฯลฯ
ราคา 39,900 บาท

 

สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 3คืน

สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 3คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 4:27 am
เดินทาง สายการบิน JET AIRWAYS
เดลี ประตูชัย อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู
19 ธ.ค. 56 - 22 ธ.ค. 56 ฯลฯ
ราคา 31,900 บาท

 

สองนครแห่งอารยธรรม 4 วัน 3 คืน

สองนครแห่งอารยธรรม 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 3:57 am
เดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63
เดลลี อัครา โชว์ Kingdom of Dream โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์
19 ม.ค. 56 - 22 ธ.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 29,900 บาท

 

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 9, 2013 at 8:17 am
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 336
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ จุใจกับ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 36,900 บาท

 

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 9, 2013 at 4:20 am
เดินทาง
พิเศษ: ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ 5 มหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 36,900 บาท

 

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 8:44 am
เดินทาง โดยเที่ยวบินที่ FD2550 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง ชม ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า
ยังไม่ระบุงวันเดินทาง ฯลฯ ฯลฯ
ราคา 29,900 บาท

 

ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 8:22 am
เดินทาง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย เที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ยังไม่ระบุงวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 25,900 บาท