ทัวร์วันสงกรานต์

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน

 • Written by admin
 • พฤศจิกายน 16, 2013 at 4:17 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63
นำเข้าชม ตัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮัน
ฯลฯ
ราคา 43,900 บาท

 

เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 9:48 am
เดินทาง โดยสายการบิน Thai Airways
เที่ยว กาฐมาณฑุ ปาทัน นากาโก๊ด โภครา เมืองแห่งลมละมุน
29 ธ.ค. 56 - 02 ม.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 40,900 บาท

 

ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย

ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 8:01 am
 • 0
เดินทาง สายการบิน JET AIRWAY
สัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกสิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย
11 ม.ค. 57 - 19 ม.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 49,900 บาท

 

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 6:24 am
เดินทาง สายการบินซิตี้ แอร์ไลน์
นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ
28 ธ.ค.56 – 4 ม.ค.57 ฯลฯ
ราคา 39,900 บาท

 

แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 4:47 am
เดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 9W63
HOT!!! สงกรานต์ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ
11 เม.ย. 57 - 16 เม.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 43,900 บาท

 

สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 3คืน

สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 3คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 10, 2013 at 4:27 am
เดินทาง สายการบิน JET AIRWAYS
เดลี ประตูชัย อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู
19 ธ.ค. 56 - 22 ธ.ค. 56 ฯลฯ
ราคา 31,900 บาท