ทัวร์บาหลี

บาหลี – มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

บาหลี – มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 25, 2014 at 7:13 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
ระบำบารองแดนซ์ วิหารศักดิ์สิทธิ์ ทานาล็อท วังสุลต่าน
12–16 ก.พ. 57 ฯลฯ
ราคา 29,999 บาท

 

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 24, 2014 at 9:32 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
เทือกเขาเบดูกัล วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท หาดจิมบารัน
12 - 16 มี.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 21,999 บาท

 

เดนพาซาร์-บาหลี-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน

เดนพาซาร์-บาหลี-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 24, 2014 at 9:02 am
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
วิหารทานาล๊อต - ภูเขาไฟคินตามณี - อูลูวาตู
13-16 ก.พ. 57 ฯลฯ
ราคา 22,999 บาท

 

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 27, 2013 at 3:31 am
 • 0
เดินทาง
เขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้ ผัก ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี
ฯลฯ
ราคา 22,999 บาท

 

มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 16, 2013 at 3:39 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 21,999 บาท

 

มหาบุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

มหาบุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 16, 2013 at 3:19 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
นำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆ
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 29,999 บาท

 

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 16, 2013 at 3:03 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชมบารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 21,999 บาท

 

มนต์เสน่ห์..บาหลี 3 วัน 2 คืน

มนต์เสน่ห์..บาหลี 3 วัน 2 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 15, 2013 at 9:46 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบ
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 20,999 บาท

 

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 15, 2013 at 8:32 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบ
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 28,999 บาท

 

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 15, 2013 at 7:43 am
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 29,999 บาท