ทัวร์ลาว

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)

  • Written by admin
  • มีนาคม 20, 2014 at 9:20 am
เดินทาง โดยสายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์
ร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ณ เมืองมรดกโลก หลวงพระบางเมืองแห่งมนต์เสนห์...
13 - 15 เม.ย. 57 ฯลฯ
ราคา 19,900 บาท

 

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (วันมาฆบูชา)

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (วันมาฆบูชา)

  • Written by admin
  • มีนาคม 20, 2014 at 8:55 am
เดินทาง โดยสายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์
ร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ณ เมืองมรดกโลก หลวงพระบางเมืองแห่งมนต์เสนห์ของอินโดจีน
14 - 16 ก.พ. 57 ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท