ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • ตุลาคม 9, 2013 at 4:59 am
  • 0
ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRRGN002      |      
เดินทาง โดย สายการบิน Myanmar Airways
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *