มหาบุโรพุทโธ บาหลี 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 15, 2013 at 7:32 am
  • 0
มหาบุโรพุทโธ บาหลี 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMGA003A      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ราคา 23,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์กยาการ์ต้า – วัดพรามนันต์
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
11.35 น.
12.45 น.
ค่ำ
วันที่สอง : วังสุลต่าน-บุโรพุทโธ –วัดปะวน - วัดเมนดุด - ถนนมาริโอโบโร่
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สาม : ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
10.30 น.
13.40-14.50 น.
16.40-20.10 น.
20.10 น.
  • buy baclofen online, what is the difference between flexeril and baclofen, false positive benzo can i take 2 baclofen medication interactions reversal drug

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *