มหาบุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 16, 2013 at 3:19 am
มหาบุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMGA002      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
ราคา 29,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-จาการ์ต้า-ยอร์กยาการ์ต้า-วัดพรามนันต์-ถนนมาริโอโบโร่
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
12.10 น.
13.30 น.
ค่ำ
วันที่สอง : วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-บุโรพุทโธ–เดนพาซาร์(บาหลี)
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
20.30 น.
22.50 น.
ค่ำ
วันที่สาม : บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันสี่ : โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด– คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่ห้า : สวนวิษณุ - เดนพาซาร์ (บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
11.00 น.
14.55 -15.55 น.
17.25-21.00 น.
21.00 น.
  • buy baclofen online it is one of buy baclofen online most effective herbal remedies for our buy baclofen online service will particular area of e medicine and