หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน ( Suwon Folk Village ) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน

  • Written by admin
  • ธันวาคม 6, 2013 at 8:52 am
  • there safe place buy baclofen online, buy baclofen without consultation, buy baclofen visa, order baclofen discrete overnight fluoxetine shipping! order fluoxetine online , best deal and ultimate quality warranted, immediate customer care. prices fluoxetine . no prescription canada , baclofen 10mg order, generic 774652_image2_1

    หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน ( Suwon Folk Village ) 수원 민속촌 ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ในจังหวัดเคียงกิโด ห่างจากกรุงโซลไปทางทิศไต้ประมาณ 1 ชั่วโมง ถือเป็นหมู่บ้านจำลองและพิพิธภัณฑ์ที่จำลองและแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเกาหลี ภายในประกอบด้วยบ้านสไตล์ดั้งเดิมต่าง ๆ กว่า 240 หลัง เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ บ้านข้าราชการ ลานกว้างสำหรับแสดงศิลปพื้นบ้านของชาวเกาหลีในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตลาดพื้นเมืองและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชาวเกาหลี หมู่บ้านจำลองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครประวัติศาสตร์ของเกาหลีหลาย เรื่องด้วย

    หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน ( Suwon Folk Village )