ป้อมปราการฮวาซอง หรือ ป้อมดอกไม้ (Hwaseong Fortress)

  • Written by admin
  • ธันวาคม 6, 2013 at 9:09 am
  • hwaseong_fortress_seoul online pharmacy london uk buy dapoxetine online buy generic baclofen lioresal cheap online, can you buy levitra online from an official certified pharmacy, overnight shipping, buy baclofen online. now has but buy baclofen south africa was in a brilliantly-lighted place where. . men’s health. guaranteed shipping, moneyback policy, gums, stop smoking.

    ป้อมปราการฮวาซอง หรือ ป้อมดอกไม้ เนื่องจากลักษณะของป้อมปราการที่ล้อมรอบเมืองมีรูปทรงคล้ายดอกไม้นั่นเอง นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโกซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ในปี ค.ศ.1997  ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน เพื่ออุทิศให้กับพระบิดา ซึ่งเป็นการสร้างปราการล้อมรอบหลุมศพพระบิดานั่นเอง โดยภายในแนวกำแพงมีทั้งหอสังเกตการณ์ ลานฝึกทหาร ประตูระบายน้ำ ประตูเมือง และกำแพงเมืองความยาว 5.5 กิโลเมตร

    ภายในป้อมปราการแห่งนี้ มีป้อมเรียงรายน้อยใหญ่อยู่จำนวน 48 ป้อม ซึ่งแต่ละป้อมมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ซึ่งถ้าใครมาเที่ยวในเที่ยวในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวัฒนธรรมฮวาซอง จะมีการจำลองขบวนพระราชพิธีเยี่ยมสุสานของพระเจ้าชองโจ สามารถเข้าร่วมขบวนได้แต่ต้อองลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า