ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิงหวง 6 วัน 4 คืน CZ

  • Written by admin
  • มีนาคม 9, 2013 at 9:09 am
ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิงหวง  6 วัน 4 คืน CZ
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMCHA002      |      
เดินทาง โดยสายการบิน China Southern Airline
ราคา 22,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
31 มกราคม. 2557 กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.30 น.
01 กุมภาพันธ์ 2557 สุวรรณภูมิ-ฉางซา-เมืองโบราณเฟิงหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัว – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
03.00 น.
07.00 น.
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
02กุมภาพันธ์2557 เมืองโบราณเฟิงหวง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำพญามังกร-โรงงานผ้าไหม - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
03 กุมภาพันธ์ 2557 เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ภาพเขียนสิบลี้ -ร้านชา
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
04กุมภาพันธ์2557 ร้านหยกจีน-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู–บัวหิมะ-โรงเรียนภาพวาดทราย- เทียนเหมินซาน
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
05 กุมภาพันธ์ 2557 ร้าน ครีมไข่มุก ฉางซา- ถนนคนเดิน-กรุงเทพ ฯ
เช้า
เที่ยง
เย็น
23.55 น.
02.25 +1 น.
  • cheap prozac online pharmacy, prozac weight gain, printable prozac coupons of tlie philadelphia coantr prozac cost uk medical society, october 16, 190fi.