วีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ง่ายนิดเดียว!

  • Written by admin
  • พฤศจิกายน 30, 2013 at 7:40 am
  • 0
  • 3

    สวัสดีแฟนๆนักเดินทาง ท่านเคยทำวีซ่าจีนหรือท่านเคยเดินทางไปประเทศจีนมาแล้วสักครั้งหรือยังครับ ถ้าหากและคิดจะเดินทางไปเที่ยว ไปกิน ไปนอนเล่นๆ ที่เมืองจีนสักครั้ง ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศใดๆเราต้องมีสมุดเดินทางและต้องมีวีซ่าเพื่อขออนุญาติเข้าก่อนนะครับ ผมจะแนะนำการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนเบื้องต้น

    สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศ ที่มีประชากรอยู่มากที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่แทบจะทุกประเทศในโลกใบนี้ ต้องติดต่อทำการค้าด้วย นอกจากจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าต่าง ๆ แล้ว ประเทศจีนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาหารอร่อย อีกทั้งยังมีสินค้าราคาถูกอีกต่างหาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีคนเข้า-ออกประเทศจีนเป็นจำนวนมาก แต่ก่อนจะไปเยี่ยมเยียนเมืองจีน เรามาเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับผู้ที่มีเวลาไปทำ วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเลย เพียงแค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

    flower2 เอกสารขอวีซ่าจีน

              48be2683 หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง

              48be2683 แบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

              48be2683 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปปัจจุบัน พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ไม่สวมหมวก

              หมายเหตุ : ควรเตรียมปากกาไปด้วย เพราะที่สถานทูตไม่มีบริการ แต่มีขายในราคา 10 บาท

    flower2 ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีน

             48be2683 ผู้ป่วยโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคเรื้อน วัณโรค โรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่มีอาการทางประสาทด้วย

             48be2683 ผู้ที่มีหลักประกันไม่พอต่อรายจ่ายที่เหมาะสมสำหรับการอยู่ในประเทศจีน

             48be2683 ผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยก่อการร้าย

             48be2683 ที่มีพฤติการณ์หนีภาษี ยาเสพติด และค้าประเวณี

             48be2683 ผู้ที่เคยถูกรัฐบาลจีนไล่ออกจากประเทศ และยังไม่ครบกำหนดห้ามเข้าประเทศ

    flower2 ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

             48be2683 1. การขอวีซ่าจีนนั้นจะไปด้วยตัวเอง หรือ ฝากใครยื่นเอกสารแทนก็ได้

             48be2683 2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

             48be2683 3. ไปยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน ได้ที่ อาคาร AA Building ถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานทูตจีน ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา09.00 – 11.30 น.

             48be2683 4. รอเรียกบัตรคิว โดยให้คอยสังเกตเสียงกริ่ง และ ตัวเลข หน้าจอให้ดี ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขานเรียก แค่ขึ้นหน้าจอเท่านั้น

             48be2683 5. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะถามว่าต้องการรอกี่วัน โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ถ้ารอ 4 วัน 1,000 บาท ถ้ารอ 2 วัน 1,800 บาท ถ้ารอรับเลย 2,200 บาท ให้บอกความต้องการต่อเจ้า   หน้าที่ จากนั้นจะได้ใบรับเล่มพาสปอร์ตคืน ให้นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด

             48be2683 6. เมื่อถึงกำหนด ให้ไปชำระเงิน (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) และรับวีซ่ากับพาสปอร์ตคืน เป็นอันเสร็จสิ้น

    flower2 ค่าทำวีซ่าจีน

             1. แบบปกติ ใช้เวลารอ 4 วันทำการ

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,000 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 2,000 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 3,000 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 4,500 บาท

              2. แบบเร่งด่วน ใช้เวลารอ 2 วันทำการ

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,800 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 2,800 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 3,800 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 5,300 บาท

             3. แบบเร่งด่วนพิเศษ ใช้เวลารอ 1 วันทำการ (รอรับได้เลยตอนบ่าย)

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 2,200 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 3,200 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 4,200 บาท

                   48be2683 วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 5,700 บาท

    2

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *