เวียดนาม-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 9:28 am
เวียดนาม-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRVN002      |      
เดินทาง โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์
ราคา 18,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา (โดยรถไฟตู้นอน VIP.)
10.30 น.
12.50 น.
14.45 น.
เย็น
20.00 น.
21.00 น.
วันที่สอง ลาวกาย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – โบสถ์คริสซาปา – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา
06.00 น.
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม น้ำตกซิลเวอร์ – หมู่บ้านชาวเขาตาปิน – ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย
เช้า
กลางวัน
เย็น
20.00 น.
วันที่สี่ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ
05.00 น.
เช้า
กลางวัน
16.20 น.
18.20 น.
  • purchase discount medication! purchase dapoxetine online . approved pharmacy, generic priligy dapoxetine 60mg.