ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 23, 2014 at 10:00 am
ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRHKG005      |      
เดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์
ราคา 14,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ้นเจิ้น
11.00 น.
13.45 น.
17.30 น.
เย็น
ที่พัก
วันที่สองของการเดินทาง เซินเจิ้น – สวนสาธารณะเหลียนฮัว – อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – ร้านหยก – ร้านสมุนไพร – ช้อปปิ้งหล่อหวูเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมโชว์
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วิคตอเรีย – หาดรีพัสเบย์ – วัดแชกุง - โรงงานจิวเวอร์รี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง
19.00 น.
21.15 น.
23.15 น.
  • 3 days ago – withdrawal pathophysiology average cost of baclofen pump upper and alcohol order baclofen uk . buy cheap baclofen in usa – uk – canada