• http://www.jongtour.com/?cat=6

นาโกย่า – ทาคายาม่า – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 7 วัน 4 คืน นาโกย่า – ทาคายาม่า – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
รหัส JAP003A
70,900
โอซาก้า – ภูเขาไฟฟูจิ – ไร่สตรอเบอรี่ – โตเกียว 6 วัน 4 คืน โอซาก้า – ภูเขาไฟฟูจิ – ไร่สตรอเบอรี่ – โตเกียว 6 วัน 4 คืน
รหัส SPRJAP002B
61,900
มนต์เสน่ห์…บาหลี  4 วัน 3 คืน มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน
รหัส SPRGA001
21,999
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
รหัส SPRIND004D
45,900
เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่  5 วัน 4 คืน เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 5 วัน 4 คืน
รหัส SPRVN007
19,900
เวียดนามเหนือ  ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
รหัส SPRVN001
13,900
ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง หลุมฟ้า 5 วัน 4 คืน ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง หลุมฟ้า 5 วัน 4 คืน
รหัส SPRCHA005
32,999
หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์) หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)
รหัส SPRLPQ003
19,900
TOKYO – MT.FUJI – KAMAKURA 6D3N TOKYO – MT.FUJI – KAMAKURA 6D3N
รหัส HMJAP001B
45,900
โตเกียว – ไร่สตอเบอรี่ – ฟูจิเท็น รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน โตเกียว – ไร่สตอเบอรี่ – ฟูจิเท็น รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน
รหัส HMJAN001
39,900
ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน
รหัส SPRTG
24,900
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน
รหัส HM8M001
20,900