หนิงโป หังโจว อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 9 วัน 8 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 2:51 am
หนิงโป  หังโจว  อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 9 วัน 8 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMNG001      |      
เดินทาง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่ 29 มค. 57 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.
วันที่ 30 มค. 57 กรุงเทพ – หนิงโป – หังโจว – วัดจี้กง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา
02.00 น.
06.00 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่ 31 มค. 57หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองจำลองสามก๊ก – พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 1 กพ. 57 อู๋ซี – ซูโจว – วัดฉงหยวน – สวนโอ่วหยวน – ถนนคนเดินซางถัง – สนามรังนกซูโจว – TIME SQUARE
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 2 กพ. 57 ซูโจว – ล่องเรือหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 3 กพ. 57 รถไฟแม่เหล็ก – นวดฝ่าเท้า – ตลาดร้อยปี – วัดพระหยกขาว – ถนนซินเทียนตี้
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 4กพ. 57 หาดไว่ทัน – ร้านหยก – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – ตลาดเถาเป่า – กายกรรม ERA
เช้า
กลางวัน
เย็น
  • buy cheap baclofen 10 mg drugs online free shipping pharmacy. order for more information about delphi you can visit her official website. you can also