หนิงโป ผู่โถซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว หนิงโป

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 3:18 am
หนิงโป ผู่โถซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว หนิงโป
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMNGB002      |      
เดินทาง สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
ราคา 20,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่ 29 มค. 57 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.
วันที่ 30 มค. 57 กรุงเทพ ฯ –หนิงโป-ผู่โถวซาน-ท่าเรือจูจ่าเจี้ยน-วัดจือจูหลิน-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-วัดผู่จี้-หนิงโปว
03.00 น.
08.05 น.
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ 31 มค. 57 หนิงโป – เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม - ถนนหนานกิงลู่
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ 1 กพ. 57 ตลาดร้อยปี – ร้านบัวหิมะ –พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ – กายกรรม ERA
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ 2 กพ. 57 หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ 3 กพ. 57 เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – ล่องเรือหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว – วัดซีหยวน - TIMES SQUARE
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ 4 กพ. 57 ซูโจว-อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก
เช้า
เที่ยง
เย็น
  • dapoxetine online usa . indications & dosage. dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. priligy dapoxetine india.