สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 3คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 4:27 am
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 3คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMIND002C      |      
เดินทาง สายการบิน JET AIRWAYS
ราคา 31,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - เดลี - ชัยเปอร์
05.00 น.
08.40 น.
11.55น.
เที่ยง
เย็น
เย็น
วันที่สอง ชัยเปอร์– พระราชวังแอมเบอร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต – เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี – อัครา
เช้า
เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันที่สาม อัครา ทัชมาฮาล – อักคราฟอร์ด – เดลี – ซิตี้ทัวร์
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่ 4 เดลลี – กรุงเทพฯ
เช้า
12.25 น.
18.00 น.
  • buy baclofen online, side effect of baclofen pump , billing baclofen pump refill. principio attivo intrathecal pump cost purchasepeptides clomiphene