บาหลี – มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 25, 2014 at 7:13 am
บาหลี – มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRGA002A      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
ราคา 29,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (เกาะบาหลี)
04.30 น.
06.35 น.
10.15 น.
14.00 น.
17.05 น.
เย็น
วันที่สอง ระบำบารองแดนซ์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ ทานาล็อท – หาดจิมบารัน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด – คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์
เช้า
กลางวัน
19.40 น.
20.00 น.
เย็น
วันที่สี่ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบ
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
12.30 น.
14.15-15.30 น.
17.25-21.00 น.
21.00 น.
  • free baclofen without prescription. purchase baclofen spain mail order baclofen baclofen information purchase baclofen us generic for baclofen buy baclofen