นาโกย่า – ทาคายาม่า – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 27, 2014 at 8:05 am
นาโกย่า – ทาคายาม่า – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ JAP003A      |      
เดินทาง โดยสายการบินไทย
ราคา 70,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – นาโกย่า
21.30 น.
นาโกย่า – กุจโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาว่า (รูปแบบกัสโช่) – ทาคายาม่า
00.05 น.
07.30 น.
กลางวัน
ที่พัก
ค่ำ
ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโน่
เช้า
กลางวัน
ที่พัก
ค่ำ
ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งเคเบิล) – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
ที่พัก
โตเกียวดิสนี้แลนด์ ** เต็มวัน **
เช้า
ค่ำ
ที่พัก
พระราชวังอิมพีเรียล – สวนอูเอโนะ - วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเซะ – โตเกียว สกายทรี – โอไดบะ –DiverCity Tokyo Plaza – ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น.
05.20 น.
  • order dapoxetine online no prescription best prices. men’s health. erection no prescription pharmacy uk buy dapoxetine online no prescription pain meds